• Vergi muhasebesi: Üç aylık ve yıllık vergi karşılıkları hesaplamalarına destek vermek, vergi bilanço hesaplarını doğrulamak ve UFRS uyarınca ertelenmiş vergi bilançoları konusunda UFRS ile uyumlu finansal tablolar ile vergi matrahlarının uygun biçimde mutabakatını yaparak destek sağlamak, ülkede kabul görmüş muhasebe standartlarından UFRS veya TMS'ye geçiş yapmanın vergisel sonuçlarını değerlendirme konusunda destek vermek
  • Vergi riski kontrolü: Başlıca vergi risklerini belirlemek ve UFRS'ye göre risk karşılık hesaplamalarına destek sağlamak

 

Alaturka Dijital