• Gelir ve kurumlar vergisi tam tasdik hizmeti kapsamında periyodik vergi denetimi
  • KDV iadesi denetimi ve tam tasdik raporu düzenlenmesi
  • 3568 sayılı YMM ve SMMM  kanununda öngörülen denetim ve tasdik hizmetinin verilmesi
  • Vergi İncelemeleri ve uzlaşmalarda temsil

 

Alaturka Dijital