• Şirketlerin maddi ve itibari kayba yol açabilecek tehditler sadece şirketlere değil her türlü organizasyona temas edebilecek şekilde karşımıza çıkmaktadır
  • Eski yönetim incelemeleri
  • Satın alma ve ihale incelemeleri
  • Satış ve pazarlama incelemeleri
  • Yolsuzluk incelemeleri
  • Finansal tablo ve raporlama incelemeleri
Alaturka Dijital