• Yasal raporlama hizmetleri
  • Finans departmanlarına muhasebe desteği sağlanması
  • Grup raporlamasında uygulanan genel kabul görmüş muhasebe standartlarından yerel genel kabul görmüş muhasebe standartlarına geçiş
  • Dönem sonu kapanış işlemleri, geçici mizan düzenleme, hesap mutabakatları, veri toplama ve analizleri, muhasebe kayıtları ile envanter neticelerinin uyumu sağlanarak genel kesin mizan düzenlenmesi
  • Vergi uzmanlarımız ile koordineli olarak genel kabul görmüş muhasebe standartları ile vergi beyannamesine baz olan mali tabloları hazırlamaya destek olunması
Alaturka Dijital