• Şirketlerin ihtiyacına uygun  hesap planı oluşturmak
  • Beyannamelerin hazırlanması
  • Personel maaş bordrolarının hazırlanması
  • Şirket yapısının iş hukuku ve uygulamalarına elverişli hale getirilmesi ve oluşacak problemlerde çözüm yolları sunulması
Alaturka Dijital